خبر یزد
آبیاری به موقع گندم زار‌ها با دوره آبیاری کوتاه مدت
چهارشنبه 13 اردیبهشت 1402 - 12:35:58 PM
صداسیما
خبر یزد -  جوادپور گفت: در مرحله حساس رشد گندم، وزش گرم باد‌ها موجب بادزدگی ناشی از کاهش رطوبت، عدم تلقیح گندم و چروکیدگی دانه‌های می شود. مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان یزد خاطر نشان کرد: به گندمکاران توصیه می‌شود با آبیاری به موقع مزارع با دوره آبیاری کوتاه مدت دقت لازم را در جهت جلوگیری از چروکیدگی دانه‌های گندم داشته باشند.
  وی با اشاره به این موضوع که محلول پاشی مزارع با ترکیبات روی و ازت از راه‌های تغذیه‌ی برگی و حفظ پرچم در مزارع گندم است اظهار کرد: حفظ برگ پرچم در گندم که نزدیک به 45درصد فتوسنتز و تجمع مواد در خوشه‌ها را بر عهده دارد در مراحل پایانی خشک کردن گندم لازم است.

http://www.Yazd-Online.ir/Fa/News/598865/آبیاری-به-موقع-گندم-زار‌ها-با-دوره-آبیاری-کوتاه-مدت
بستن   چاپ