خبر یزد
پرستار ماندگار یزد ناجی بیماران دیالیزی
دوشنبه 29 آبان 1402 - 23:18:41
خبر یزد - دریافت 162 MB کد خبر 5945613
.

http://www.Yazd-Online.ir/Fa/News/626757/پرستار-ماندگار-یزد-ناجی-بیماران-دیالیزی
بستن   چاپ