خبر یزد

آخرين مطالب

شعله های عجیب آتش از زمین احتمالاً بر اثر ترکیدگی لوله گاز


بیشتر ببینید ...